Pirolizery

Seria 6000 (6150, 6200, 6250)

 • Do każdego modelu GC, GC-MS i większości modeli FTIR.
 • Programowalna temperatura do 1400 oC, co 1oC.
 • Przyrosty temperatury od 0,01oC/ms do 20oC/ms; od 0,01oC/s do 20oC/ms; od 0,01oC/m do 20oC/m
 • Funkcje osuszania i oczyszczania.
 • Możliwość rozbudowy modelu podstawowego o opcję desorpcji termicznej, dynamicznego Head Space lub automatycznego podajnika (autosamplera) na 48 próbek
 • Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows.
  Biblioteki widm.

Autosampler na 48 próbek

 • Grawitacyjny system wprowadzania próbek
 • Małe gabaryty
 • Montaż na pirolizerze
 • Funkcja automatycznego sprawdzania szczelności

Photoprobe – układ do dodatkowej degradacji próbki w pirolizerze strumieniem światła

 • Długość fali 260 – 400 nm
 • Intensywność 800 mW/mm2
 • Sterowanie intensywnością 0 – 100 % z krokiem 1%
facebook