Chromatografia gazowa

Chromatograf gazowy MASTER GC

Wszechstronny chromatograf gazowy MASTER GC oferuje unikalne możliwości analityczne spełniające wszystkie wymagania  stawiane przez dzisiejsze laboratoria. Master GC został zaprojektowany by przeprowadzać zarówno analizy konwencjonalne jak i metody oparte na szybkiej chromatografii gazowej.

Głównym celem szybkiej chromatografii gazowej jest skrócenie czasu analizy poprzez zastosowanie odpowiedniej kolumny chromatograficznej oraz zoptymalizowanie parametrów metody. 

Master GC posiada maksymalną szybkość ogrzewania 140°C / min, a typowy czas chłodzenia wynosi 4 min.

System może być wyposażony w szereg systemów dozujących oraz posiada szeroki wybór dozowników oraz detektorów, w połączeniu z szybką elektroniką umożliwia również bezproblemową obsługę ostrych pików generowanych przy szybkiej chromatografii.

Szybkość zbierania danych osiąga nawet 300 Hz. MASTER GC łączy najnowocześniejsze technologie z całkowitą kontrolą systemu, oferując wyjątkową niezawodność, powtarzalność i wydajność pracy.

MASTER GC  w połączeniu z Autosamplerem MASTER na próbki ciekłe, oferuje pełną automatyzację na wszystkich etapach, z możliwością ustawienia do 160 próbek.

Również w wersji GC x GC z systemami modulatorów ZOEX

 • pracujący w zakresie temperatur od + 5 oC powyżej temperatury otoczenia do 500 oC (z opcją Krio od minus 100 oC)
 • przyrost temperatury do 140 oC/min, 25 ramp, 26 izoterm,
 • czas nagrzewania od 50 oC do 300 oC < 2 minut
 • czas schładzania z 300 oC do 50 oC w 4 minuty
 • nastawa temperatury co 1 oC
 • dokładność temperatury do 0,1oC
 • stabilizacja temperatury 0,1oC
 • czas jednej izotermy od 0 do 999,99 min z rozdzielczością do 0,01 min
 • komora termostatu (piec kolumn) o wymiarach (w x sz. x gł.) 280 x 280 x 160 mm
 • Wyświetlacz graficzny kolorowy dotykowy (eliminujący klawiaturę) TFT 5,7” o rozdzielczości 240x 320; 65556 kolorów;steruje:  piecem, dozownikami, układami regulacji gazów, nastawami parametrów detektorów, komunikacją z oprogramowaniem, zewnętrznymi autosamplerami,
 • Możliwość rozbudowy do 3 dozowników i 3 detektorów oraz 2 zewnętrznych stref grzania
 • Kontrola pneumatyki: Cyfrowa kontrola przepływów (DFC, DPC)
 • Pamięć na 40 pełnych metodyk

Spektrometr masowy czasu przelotu TOF-MS (Time Of Flight Mass Spectrometer)

Wydajność stała się niezwykle istotna w większości nowoczesnych laboratoriów. Zautomatyzowane i bezobsługowe przetwarzanie większej liczby próbek staje się konieczne, by zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty analizy.

Szybka chromatografia  wpłynęła w  bardzo znaczny sposób na rozwiązanie tego problemu poprzez istotne skrócenie czasu analizy.

Jednakże, gdy potrzebna jest większa dokładność, konieczne jest zastosowanie detekcji opartej na metodzie spektrometrii mas. Spektrometria masowa czasów przelotu (Time of Flight TOF-MS) jest jedyną technologią, która zapewnia odpowiednią analizę w bardzo wąskich przedziałach pików chromatograficznych dzięki wyjątkowej szybkości tempa zbierania danych, niezależnie od zakresu mas.

Detektor DANI Master TOF MS Plus oferuje najszybsze na rynku tempo zbierania danych (do 1000 Widma / s) z wyjątkowo szerokim zakresem dynamiki (> 10 5).

DANI Master TOF Plus jest teraz jeszcze bardziej czuły, aby spełniać najbardziej zaawansowane wymagania analityczne. Zbliżony do trybu czułości SIM popularnych detektorów kwadrupolowych, nowy Master TOF Plus doskonale nadaje się do wykrywania analitów w ilościach śladowych, zachowując przy tym dodatkowe korzyści wynikające z pełnej informacji o widmach masowych związków.

Możliwości te są oferowane w wyjątkowo kompaktowej budowie urządzenia. W połączeniu z Master GC, system jest idealnym rozwiązaniem dla szybkiej chromatografii GC oraz GCxGC uzyskując ponadprzeciętną wydajność i dokładność analiz.

 • szybkość skanowania do 30.000 widm /s (do 1,000 Hz zapisu na dysk)
 • zakres mierzonych mas 5 do 1024 u
 • rozdzielczość 2000 FWHM
 • czułość: 1 pg OFN (oktofluoronaftalenu) daje odpowiedź  SYGNAŁ/SZUM  600:1
 • liniowość >105
 • tuning (dostrajanie) automatyczne oraz manualne
 • temperatura pracy źródła jonów do 250 0C
 • temperatura pracy interfejsu do 350 0C
 • systemy próżniowe: 1 pompa membranowa i dwie pompy turbomolekularne o wydajnościach 260 l/s i 70 l/s
 • oprogramowanie Master LAB sterujące całością zestawu, zbierające i obrabiające dane, identyfikujące związki

Desorber Termiczny Master TD

W pełni automatyczny układ desorbera termicznego z podajnikiem na 50 próbek (rurki szklane lub stalowe 3,5” x ¼”).

 • Współpraca z dowolnym systemem GC lub GCMS
 • Zakres pracy od C2 do C44.
 • Temperatura desorpcji pierwotnej od 40 oC do 400 o
 • Czas desorpcji od 3 do 999,9 min.
 • Temperatura pracy pułapki od -40 oC do 450 o
 • Elektroniczny układ schładzania za pomocą złącz Peltiera.
 • Narost temperatury pułapki natychmiastowy.
 • Funkcje sprawdzania szczelności, osuszania, automatycznego kondycjonowania rurek.
 • Dodatkowy moduł do bezpośredniego wprowadzania próbek powietrza ( z selektorem 10-cio pozycyjnym) z worków próbnikowych, kanistrów i bezpośrednio z otoczenia wraz z automatycznym wyborem próbek wzorca i tła.
 • Wykonanie linii transferowych próbki z materiału Siltek.
 • Sterowanie za pomocą programu komputerowego.
 • Elektroniczny układ sterowania gazem.

Autosampler próbek ciekłych Master AS

Autosamplery są odpowiedzialne za pierwsze kroki analizy i mogą znacznie zwiększyć powtarzalność wyników oraz rozszerzyć możliwości analityczne. Autosampler MASTER AS próbek ciekłych to zautomatyzowany system dozowania próbek pracujący w układzie „X-Y-Z”, zapewnia doskonałą elastyczność, powtarzalność i wydajność w celu zwiększenia efektywności pracy każdego laboratorium.

Łatwy w użyciu automatyczny podajnik próbek, jest w pełni kontrolowany za pomocą ekranu dotykowego MASTER GC. Analiza może być wykonywana bez nadzoru przy użyciu prostego interfejsu do ustawiania wszystkich parametrów i sekwencji AS. W przeciwieństwie do wbudowanych autosamplerów, niezwykle elastyczny MASTER AS posiada trzy oddzielne i wyjmowane statywy na fiolki o pojemności 2 ml, co daje łączną pojemność 160 próbek.

Ponadto dostępne są również statywy na fiolki 10 ml i 20 ml o pojemności 65 próbek. Fiolki zakręcane, zaciskane i kapslowane mogą być używane w zależności od potrzeb i wygody użytkownika. Autosampler może pomieścić do pięciu fiolek z rozpuszczalnikiem o pojemności 10 ml i do pięciu fiolek na odpady o pojemności 10 ml, co zapewnia wiele możliwości użycia rozpuszczalnika w celu wyeliminowania przenoszenia pozostałości. Dodatkowo tacki na próbki znajdują się daleko od pieca GC, co zapobiega możliwej degradacji próbki i odparowaniu rozpuszczalnika w wyniku ekspozycji na ciepło.

Wszystkie parametry dozowania można zoptymalizować w zależności od potrzeb laboratorium, typu próbki i zastosowania. MASTER AS umożliwia wykorzystanie do siedmiu różnych typów strzykawek o pojemności od 5 μl do 500 μl, oferując szeroki wybór objętości wtrysku od 0,1 μl do 500 μl. Strzykawkę można łatwo wymienić, korzystając z funkcji wymiany strzykawki, która ustawia oś Y urządzenia MASTER AS w wygodnej pozycji.

MASTER AS prezentuje niezrównane możliwości. Z tej samej fiolki można pobierać próbki do 100 razy, a próbkę można wprowadzić do trzech różnych dozowników bez konieczności ponownego ustawienia autosamplera lub jakiejkolwiek procedury kalibracji.

 • Duża ilość pozycji, do 160 fiolek
 • Bardzo precyzyjny i dokładny
 • Bardzo elastyczny i w pełni konfigurowalny, aby
 • Sprostać najbardziej wymagającym
 • Automatyczny dostęp do 3 portów dozowników
 • Pełna kontrola poprzez interfejs użytkownika Master
 • GC lub oprogramowanie

MASTER DHS P&T Dynamiczny Headspace

Jest najlepszym rozwiązaniem do analizy o wysokiej czułości z fazy nadpowierzchniowej, zapewniając automatyzację, łatwość użycia i elastyczność niezbędną do wielu zastosowań.

Substancje lotne znajdujące się w górnej części fiolki zostają pobrane i zagęszczane w pułapce z sorbentem. Związki następnie podgrzane w sposób błyskawiczny, desorbują i zostają wprowadzone na kolumnę chromatograficzną.

Master DHS oferuje wzrost czułości stukrotnie większy od konwencjonalnych technik, zapewniając wykrywalność na poziomie SPME.

 

Konfiguracja MASTER DHS w połączeniu z chromatografem MASTER GC pozwala osiągnąć wyjątkową powtarzalność analiz oraz pełną automatyzację obsługi, zwiększając niebywale wydajność pracy w laboratorium.

W pełni automatyczny 65 pozycyjny układ Dynamicznego Head Space, pracujący w 3 różnych trybach: jako statyczny Head Space, Dynamiczny Head Space zastępujący układ Purge & Trap oraz Head Space zastępujący SPME;

Analizie mogą być poddawane próbki ciekłe, zawiesiny oraz próbki stałe w tym: wody, ścieki, osady, gleby, żywność, rośliny

 • Autosampler może być przyłączony do dowolnego modelu chromatografu gazowego.
 • Autosampler z podajnikiem na 65 fiolek 20 ml
 • Inkubator 18 stanowiskowy pracujący w zakresie temperatur 40 0C do 300 0C;
 • Funkcja wytrząsania próbek;
 • 6 stanowisk na fiolki wzorców wewnętrznych lub rozpuszczalników oraz 2 stanowiska na rozpuszczalniki do przepłukiwania strzykawki dodającej wzorce wewnętrzne; akceptowalne strzykawki do dodawania wzorców wewnętrznych: 5, 10, 25, 50, 100, 250 i 500 µl
 • Wymienna (wielowarstwowa) pułapka pracująca w zakresie temperatur od +5 0C powyżej temperatury otoczenia do +300 0C, z opcją elektronicznego chłodzenia (za pomocą złącz Peltiera) od minus 30 0C do plus 300 0C;
 • Przyrost temperatury pułapki 1000 0C/min
 • Linia transferowa do chromatografu grzana w zakresie od 40 0C do 300 0C, wykonana ze stali pokrytej materiałem obojętnym Siltek
 • Wewnętrzny zawór przełączający grzany w zakresie od 40 0C do 300 0C
 • Programowalny wewnętrzny układ do usuwania wilgoci „STOP DEW”;
 • Własny sterownik z dotykową klawiaturą oraz program komputerowy.

 

Statyczny pętlowy autosampler Headspace HSS 86.50

Autosampler Statyczny Headspace HSS 86.50  jest idealnym systemem dla efektywnej ekstrakcji i wprowadzenia związków lotnych z każdej próbki stałej lub ciekłej bezpośrednio do chromatografu gazowego.

Próbki ciekłe lub stałe umieszczone są w zamkniętych fiolkach i termostatowane w piecu z regulowaną temperaturą. Fiolka jest  hermetycznie zamknięta , a lotne związki przechodzą do  górnej przestrzeni i pobierane są do pętli o określonej objętości. Zastosowanie odpowiedniego przepływu gazu nośnego przez pętlę pozwala na przeniesienie związków lotnych do kolumny chromatograficznej.

Niezawodny zawór pętlowy zapewnia wysoką czułość i doskonałą wydajność analityczną. Doskonałą precyzję i dokładność analizy uzyskuje się dzięki w pełni zautomatyzowanemu systemowi. Ponadto, Autosampler Static Headspace HSS 86.50 oferuje łatwe i elastyczne zarządzanie wszystkimi  parametrami roboczymi jak i warunkami analitycznymi umożliwiając analizę do 44 próbek.

 • Autosampler może być przyłączony do dowolnego modelu chromatografu gazowego.
 • 44-cio pozycyjny podajnik próbek na fiolki 20 lub 10 ml ze sterownikiem,
 • przygotowany do współpracy z dowolnym chromatografem;
 • Zasada działania oparta na pętli dozującej w zakresie od 0,5 ml do 3 ml
 • 6-cio stanowiskowy inkubator pracujący w zakresie temperatur od +15 oC
 • powyżej temperatury otoczenia do 200 oC, układ wytrząsania próbki
 • czas inkubacji od 1 do 300 minut
 • linia transferowa do dozownika grzana w zakresie temperatur od +15 oC
 • powyżej temperatury otoczenia do + 220 oC
 • programowalne metody pracy, wielokrotność nastrzyków z tej samej próbki
facebook