Desorbery termiczne

Seria 7550 72 pozycyjny

 • Do każdego modelu GC, GC-MS. Analiza od C2 do C44
 • Do rurek ¼” x 3,5” i 6 mm x 4,5”
 • Wstępne desorpcja i wygrzewanie
 • Czas desorpcji od 0 do 999,9 min
 • Programowalna temperatura desorpcji do 400 oC, co 1oC.
 • Programowalna temperatura zaworu do 350 oC, co 1oC
 • Programowalna temperatura linii transferowej do 350 oC, co 1oC
 • Programowalna temperatura pułapki od – 25 oC do 400 oC, co 1oC
 • Przyrosty temperatury desorpcji pierwotnej do 1000oC/min
 • Przyrosty temperatury pułapki do 900oC/min
 • Opcjonalnie funkcja dodawania wzorca wewnętrznego
 • Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows.

Seria 9300 jednopozycyjny

 • Do każdego modelu GC, GC-MS. Analiza od C2 do C44
 • Do rurek ¼” x 3,5”, 6 mm x 4,5”, 10mm x 4,5”,16mm x 5”
 • Wstępna desorpcja i wygrzewanie
 • Czas desorpcji od 0 do 999,9 min
 • Programowalna temperatura desorpcji do 400 oC, co 1oC
 • Programowalna temperatura zawory do 350 oC, co 1oC
 • Programowalna temperatura linii transferowej do 350 oC, co 1oC
 • Programowalna temperatura pułapki do 400 oC co 1 oC
 • Przyrosty temperatury desorpcji pierwotnej do 1000oC/min
 • Przyrosty temperatury pułapki do 900oC/min
 • Sterowanie z programu komputerowego lub dołączonego sterownika
 • Opcjonalnie pompa do zasysania próbek z kanistrów lub worków Tedlar
facebook