Autosamplery GC, HPLC

Autosamplery próbek ciekłych do chromatografów gazowych

Model HT 3000A z podajnikiem na 121 fiolek 2 ml.
Model HT 3100A z podajnikiem na 15 fiolek 2 ml.
Model HT 3200A z podajnikiem na 209 fiolek 2 ml.

 • Do wszystkich modeli chromatografów GC.
 • Do wszystkich modeli chromatografów GC.
 • Błyskawiczne przełączanie pomiędzy aplikacjami (3 w 1)
 • Sterowanie z własnego modułu (z poziomu ekranu dotykowego) lub programu komputerowego przez LAN lub USB.
 • Do 6pozycji w piecu w celu optymalizacji czasu pracy
 • Opcja kondycjonowania włókien SPME oraz wyjątkowa stabilność termiczna SPME.

Autosamplery próbek ciekłych do chromatografów gazowych Head Space i trójfunkcyjne (Head Space, ciekłe, SPME)

Model HT 2100H tylko funkcja head space, na 14 fiolek 20 ml lub 10 ml

Model HT 2000H tylko funkcja head space, na 42 fiolki 20 ml lub 10 ml

Model HT 2000HT tylko funkcja head space, na 42 fiolki 20 ml lub 10 ml

Model HT 2800T funkcje: ciekłe na 121 fiolek 2 ml; Head Space i SPME, na 42 fiolki 20 ml, 10 ml lub 6 ml

 

 • Do wszystkich modeli chromatografów GC.
 • Błyskawiczne przełączanie pomiędzy aplikacjami (3 w 1)
 • Sterowanie z własnego modułu (z poziomu ekranu dotykowego) lub programu komputerowego przez LAN lub USB.
 • Do 6pozycji w piecu w celu optymalizacji czasu pracy
 • Opcja kondycjonowania włókien SPME oraz wyjątkowa stabilność termiczna SPME.

Autosamplery HPLC (SPE)

Model HT 4000L do analiz HPLC
Model HT 4000E do analiz SPE-HPLC

 

 • Do wszystkich modeli chromatografów HPLC.
 • Wyjątkowo duża pojemność, do 280 próbek dla 4000L, do 32 dla 4000E
 • Możliwość wykorzystania w szerokiej gamie analiz: prep, UHPLC, Nano, LCMS..
 • Technologia stałego przepływu przy SPE
 • Możliwość rozbudowy o dodatkowe opcje
facebook