Odczynniki

Odczynniki do oznaczania zawartości wody metodą Karla & Fishera firmy Aquamicron

Metodę Karla Fischera można stosować z szeroką gamą substancji, służy do oznaczania niewielkich ilości wody w próbce. W metodzie tej stosuje się miareczkowanie kulometryczne lub wolumetryczne.

Metoda Karla Fischera wykorzystuje odczynnik Karla Fischera, który reaguje ilościowo i selektywnie z wodą, do pomiaru zawartości wilgoci. Odczynnik Karla Fischera składa się z jodu, dwutlenku siarki, zasady i rozpuszczalnika, takiego jak alkohol.

Odczynniki do metody kulometrycznej

Istnieją dwa rodzaje odczynników kulometrycznych: anolit (roztwór generujący), który jest umieszczony w komorze anodowej elektrolizera, oraz katolit (przeciwelektrolit), który jest umieszczony w komorze katodowej. Istnieją również specjalne anolity do stosowania z ketonami, niższymi kwasami karboksylowymi i olejami silikonowymi. AQUAMICRON® może być stosowany w kulometrycznych urządzeniach pomiaru wilgotności sprzedawanych przez różne firmy i cieszy się światową renomą dzięki doskonałej wydajności.

Odczynniki do metody wolumetrycznej

Odczynniki wymagane do miareczkowania wolumetrycznego to titrant Karla Fischera i metanol lub odwodniony rozpuszczalnik (używany do rozpuszczania lub rozpraszania próbki). AQUAMICRON oferuje szeroką gamę produktów odpowiednich do pomiaru wilgotności różnych próbek na każdym poziomie. Użytkownicy mogą wybrać z pośród szerokiej gamy odczynników rozpuszczalnik najbardziej odpowiedni dla analizowanych próbek.

Wzorce wody

  • Wyprodukowano przez Mitsubishi Chemical Co., które posiada akredytację ISO9001.
  • Zgodnie z wytycznymi ISO, GMP, GLP i FDA. Identyfikowalne do NIST SRM2890.
  • Składa się z rozpuszczalnika o określonym składzie i dokładnie potwierdzonej zawartości wody.
  • Dostarczane z certyfikatem analizy.
    Pakowane w jednorazowe szklane ampułki.
  • Długi okres przydatności do użycia. 
facebook